Begroting 2019

2.2 Begroting 2019

Op grond van de ontwikkelingen en afwijkingen die we in deze najaarsrapportage signaleren, stellen we het begrotingssaldo 3,4 miljoen euro voordelig bij.

Hoofdtaakveld

Begroting voor NJR

Wijziging

Begroting na NJR

Lasten

2019

2019

  N/V

2019

0 Bestuur en ondersteuning

38.653

96

  N

38.749

1 Veiligheid

6.681

-154

  V

6.527

2 Verkeer en vervoer

11.838

439

  N

12.277

3 Economie

4.837

583

  N

5.420

4 Onderwijs

10.540

120

  N

10.660

5 Sport, cultuur en recreatie

17.857

286

  N

18.143

6 Sociaal domein

161.050

-1.377

  V

159.673

7 Volksgezondheid en milieu

21.244

406

  N

21.650

8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw

10.371

8

  N

10.378

Totaal lasten

283.072

405

  N

283.478

Hoofdtaakveld

Begroting voor NJR

Wijziging

Begroting na NJR

Baten

2019

2019

  N/V

2019

0 Bestuur en ondersteuning

-200.809

-5.129

  V

-205.938

1 Veiligheid

-44

  N

-44

2 Verkeer en vervoer

-705

-205

  V

-910

3 Economie

-3.741

4

  N

-3.737

4 Onderwijs

-3.836

  N

-3.836

5 Sport, cultuur en recreatie

-238

-31

  V

-269

6 Sociaal domein

-39.703

365

  N

-39.338

7 Volksgezondheid en milieu

-18.674

-120

  V

-18.794

8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw

-8.105

  N

-8.105

Totaal baten

-275.855

-5.116

  V

-280.971

Totaal saldo van baten en lasten

7.218

-4.711

  V

2.507

Reserves

Begroting voor NJR

Wijziging

Begroting na NJR

2019

2019

  N/V

2019

Stortingen reserves

10.514

4.923

  N

15.437

Onttrekkingen reserves

-10.629

-3.581

  V

-14.210

Totaal reserves

-115

1.342

  N

1.227

Begrotingssaldo na bestemming

7.102

-3.368

  V

3.734

ga terug