Veiligheid

Wijzigingen

3.2.1 Wijzigingen

1 Veiligheid

Begroting voor NJR

Wijziging

Begroting na NJR

2019

2019

  N/V

2019

Lasten

6.681

-154

  V

6.527

Baten

-44

  N

-44

Saldo van baten en lasten

6.637

-154

  V

6.483

1 Veiligheid

Taakveld

2019

2020

2021

2022

LASTEN

Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid

1. Centraliseren Stadstoezicht fase II

1.1

-154

V

-154

V

-154

V

-154

V

Diverse bijstellingen

N.v.t.

Totaal mutaties lasten

-154

V

-154

V

-154

V

-154

V

BATEN

Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid

N.v.t.

Diverse bijstellingen

N.v.t.

Totaal mutaties baten

0

N

0

N

0

N

0

N

Wijziging saldo van baten en lasten

-154

V

-154

V

-154

V

-154

V

Bedragen * 1.000 euro

Toelichting wijziging

Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid
1.    Centraliseren Stadstoezicht Almelo BV fase II (BW-6487)

Door het insourcen van toezicht- en handhavingstaken vanuit Stadstoezicht Almelo BV binnen de organisatie van de Gemeente Almelo zijn de bijbehorende lasten verwerkt in de begroting 2019 en het meerjarenperspectief 2020-2022.

Diverse bijstellingen
Niet van toepassing

ga terug