Onderwijs

Wijzigingen

3.5.1 Wijzigingen

4 Onderwijs

Begroting voor NJR

Wijziging

Begroting na NJR

2019

2019

  N/V

2019

Lasten

10.540

120

  N

10.660

Baten

-3.836

  N

-3.836

Saldo van baten en lasten

6.705

120

  N

6.825

4 Onderwijs

Taakveld

2019

2020

2021

2022

LASTEN

Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid

N.v.t.

Diverse bijstellingen

1. Leerlingenvervoer

4.3

120

N

120

N

Totaal mutaties lasten

120

N

120

N

0

N

0

N

BATEN

Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid

N.v.t.

N

Totaal mutaties baten

0

N

0

N

0

N

0

N

Wijziging saldo van baten en lasten

120

N

120

N

0

N

0

N

Bedragen * 1.000 euro

Toelichting wijziging

Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid
Niet van toepassing.

Diverse wijzigingen
1.   Leerlingenvervoer

Het nieuwe Twentse vervoersmodel leidt tot een toename van vervoersbewegingen bij leerlingenvervoer en vervoer naar dagbesteding. We verwachten in 2019 oplopende kosten, waarvan bij leerlingenvervoer 120.000 euro. Op dit moment worden namelijk maatregelen overwogen die betrekking hebben op het aanpassen van het beleid en de verordeningen, inclusief nieuwe contractering van de vervoeraanbieder ingaande medio 2020. Het Twentse vervoersmodel wordt daarbij ter discussie gesteld.

ga terug