Financieel resultaat

2. Financieel resultaat

In dit hoofdstuk wordt een samenvatting gegeven van de financiële gevolgen van de ontwikkelingen die zijn beschreven in deze najaarsrapportage. In paragraaf 2.1. wordt ingegaan op het verloop van het begrotingssaldo 2019. Paragraaf 2.2 geeft inzicht in de wijzigingen per hoofdtaakveld.

Sorteren op